แนวทางเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

yes ส่วนกลาง
yes ส่วนภูมิภาค

 

ควบคุม/กำกับโดยกองบริหารการคลังและกลุ่มตรวจสอบภายใน สป.
yes กองบริหารการคลัง
yes
 กลุ่มตรวจสอบภายใน สป.

 


 

แผนที่

Poll

Facebook