ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

yes พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

yes ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

yes ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

yes แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540yes กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้งบประมาณ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

yes ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

yes กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

yes บทความ เรื่อง สงสัยว่าเพื่อนเรียนเก่ง จบก่อนกำหนด
       บทความ เรื่อง เขาหาว่าผมแบมือใต้โต๊ะ 
       บทความ เรื่อง  อยากรู้แบบแปลนก่อสร้างอาคาร 
       บทความ เรื่อง  หนีไม่พ้น

yes บทความ เรื่อง ขอเลข 13 หลักเพราะจะตามไปยึดเงินได้ไหม
       บทความ เรื่อง  เงินกองทุนของหน่วยงานก็เปิดเผยได้ครับ
       บทความ เรื่อง  ใครกล่าวหาฉัน
       บทความ เรื่อง  ไม่มี ไม่เชื่อ ไม่จบ

yes บทความ เรื่อง ให้ลงชื่อในกระดาษเปล่า
       บทความ เรื่อง เงินรางวัลประจำปี เป็นเรื่องส่วนบุคคลหรือ
       บทความ เรื่อง ตำรวจว่าอย่างหนึ่ง ป.ป.ท. ว่าอย่างหนึ่ง
       บทความ เรื่อง  จะเปิดโรงงานชาวบ้านจะต้องได้รู้ด้วย

yes บทความ เรื่อง สุขภาพคนในชุมชน...ผมจะดูแล
       บทความ เรื่อง กรรมการเข้าข้างใครหรือไม่
       บทความ เรื่อง "ขอเสียงหน่อย"
       บทความ เรื่อง ลงทะเบียนไม่ครบ สอบจบได้ยังไง

yes บทความ เรื่อง ไม่ยอมใช้แบบคำขอ
       บทความ เรื่อง อยากรู้จัง เรื่องอาหารกลางวันเด็ก
       บทความ เรื่อง  "โบนัส...เป็นเหตุ"
       บทความ เรื่อง  เรื่องนี้...ร้องเรียนได้ไหม

yes บทความ เรื่อง น้ำที่คุณดื่มสะอาดไหม
       บทความ เรื่อง  ปล่อยน้ำเน่าเข้าบ่อปลา
       บทความ เรื่อง  ถูกเลขท้าย 3 ตัว 157 ครับ
       บทความ เรื่อง  ขอดูใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน

yes บทความ เรื่อง เขตทหารเข้าได้
       บทความ เรื่อง ทำไมฉันเสียแพง
       บทความ เรื่อง แค่ขนดิน ทำไมถึงเดือดร้อน
       บทความ เรื่อง ขอประวัติคนไข้ที่เสียชีวิตแล้ว

yes บทความเรื่อง ตรวจกันบ้างหรือเปล่า
       บทความเรื่อง เกือบไม่ได้บำนาญ
       บทความเรื่อง ร้องเรียนได้ ไม่ต้องกลัว
       บทความเรื่อง อยากรู้ความเป็นอยู่ของท่าน
       บทความเรื่อง ทำไมถนนวุ่นวายจัง

yes บทความเรื่อง ผมเสียเท่าคนอื่นไหม
       บทความเรื่อง เปิดหมดครับ
       
บทความเรื่อง ทำไมตัดสิทธิผม
       บทความเรื่อง เข้าเกียร์ไม่ได้
       บทความเรื่อง อยากไปเที่ยวอีกไหม

 

 


 

 

แผนที่

Poll

Facebook